VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình do Tập đoàn Điện Lực Việt Nam sở hữu được tổ chức vào ngày 10/10/2019

09:00 28/10/2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH 

DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAMSỞ HỮU ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 10/10/2019

Ngày 28/10/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                      4.075.000 cổ phần

      Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:           4.075.000 cổ phần

2.   Mệnh giá:                                                                                          10.000 đồng/cổ phần

3.   Giá khởi điểm:                                                                                17.940 đồng/cổ phần

4.   Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:              3

      Trong đó:                         Tổ chức: 1                  Cá nhân: 2

5.   Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                    4.225.100 cổ phần

6.   Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                       3

7.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                 4.225.100 cổ phần

8.   Khối lượng đặt cao nhất:                                                               4.075.000 cổ phần

9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                               100 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                    18.100 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                        17.940 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                       18.100 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                     17.940 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                                                    17.940 đồng/cổ phần

15. Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá:                                              17.946 đồng/cổ phần

16. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                      3

      Trong đó:                   Tổ chức: 1            Cá nhân: 2

17. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                4.075.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:          0 cổ phần

18. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                    73.129.500.000 đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106