VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần Công ty CP Đầu tư Phát triểu Khu Kinh Tế Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN sở hữu được tổ chức vào ngày 27/09/2019

09:00 27/09/2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ HẢI HÀ

 DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 27/09/2019

Ngày 27/09/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà.

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                      299.338 cổ phần

      Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:           299.338 cổ phần

2.   Mệnh giá:                                                                                          160.000 đồng/cổ phần

3.   Hình thức đấu giá:                                                                          Đấu giá trọn lô

4.   Giá khởi điểm:                                                                                162.000 đồng/cổ phần

5.   Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:              2

      Trong đó:                         Tổ chức: 1                  Cá nhân: 1

6.   Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                    299.400 cổ phần

7.   Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                       2

8.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                 299.400 cổ phần

9.   Khối lượng đặt cao nhất:                                                               149.700 cổ phần

10. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                             149.700 cổ phần

11. Giá đặt mua cao nhất:                                                                    162.000 đồng/cổ phần

12. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                        162.000 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công cao nhất:                                                       162.000 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                     162.000 đồng/cổ phần

15. Giá đấu thành công bình quân:                                                    162.000 đồng/cổ phần

16. Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá:                                              162.000 đồng/cổ phần

17. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                      1

      Trong đó:                   Tổ chức: 0            Cá nhân: 1

18. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                299.400 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:          0 cổ phần

19. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                    48.502.800.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106