VN-INDEX 1.234,49 +6,12/+0,50%  | 
HNX-INDEX 313,97 -1,47/-0,47%  | 
UPCOM-INDEX 95,21 -0,68/-0,71%  | 
VN30 1.279,82 +0,27/+0,02%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn

14:00 01/07/2015

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn được tổ chức vào ngày 30/6/2015 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 35.706.628 cổ phần
Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 35.706.628 cổ phần

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 39
Trong đó: Tổ chức: 3, cá nhân: 36

5. Tổng số lượng đăng ký mua: 44.798.828 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 39

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 44.798.828 cổ phần

8. Khối lượng đặt cao nhất: 35.706.628 cổ phần

9. Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 22.500 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất: 11.500 đồng/cổ phần.

12. Giá đấu thành công cao nhất: 22.500 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất: 11.500 đồng/cổ phần.

14. Giá đấu thành công bình quân: 11.514 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 39
trong đó: Tổ chức: 3, cá nhân: 36

16. Tổng số lượng cổ phần bán được: 35.706.628 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 79.173 cổ phần

17. Tổng trị giá cổ phần bán được: 411.126.002.000 đồng/cổ

Nguồn: hsx.vn

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106