VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương

09:00 28/09/2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Ngày 25/09/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tổ chức đấu giá có kết quả như sau:

Kết quả đấu giá:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương
Số lượng CP đấu giá:5.453.500 cổ phần
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:12.500 đồng/cổ phần
Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:3
Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 3
Khối lượng đặt cao nhất:900.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất:1.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất:12.500 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất:12.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất:12.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất:12.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân:12.500 đồng/cổ phần
Tổng số cổ phần bán được:1.001.000cổ phần
Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:1.000 cổ phần
Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:3 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 3
Tổng giá trị đợt đấu giá12.512.500.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucResultDetail?id=86148b8c-8bae-49db-81ee-e7eba23ea203&rid=881493388

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106