VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ

08:00 31/05/2016

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ

Thời gian đấu giá 31/05/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Giá trúng cao nhất 33.400,00
Giá trúng thấp nhất 33.400,00
Giá trung bình 33.400,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 1.082.758,00
Giá đặt cao nhất 33.400,00
Giá đặt thấp nhất 33.400,00
KL đặt cao nhất 382.758,00
KL đặt thấp nhất 200.000,00
Tổng số NĐT trúng giá 3,00
Tổng số tổ chức trúng giá 1,00
Tổng số giá trị trúng giá 36.164.117.200,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106