VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà Cần Thơ được tổ chức vào ngày 03/05/2019

09:15 03/05/2019

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ CẦN THƠ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 03/05/2019

Ngày 03/05/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                      3.131.100 cổ phần

      Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:              0 cổ phần

2.   Mệnh giá:                                                                                       10.000 đồng/cổ phần

3.   Giá khởi điểm:                                                                               28.000 đồng/cổ phần

4.   Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:               7

      Trong đó:                         Tổ chức: 0                        Cá nhân: 7

5.   Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                    21.917.700 cổ phần

6.   Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                       7

7.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                 21.917.700 cổ phần

8.   Khối lượng đặt cao nhất:                                                               3.131.100 cổ phần

9.   Khối lượng đặt thấp nhất:                                                             3.131.100 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                    47.300 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                  28.000 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                       47.300 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                     47.300 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                                                    47.300 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                      1

      Trong đó:                   Tổ chức: 0            Cá nhân: 1

16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                3.131.100 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:        0 cổ phần

17.       Tổng trị giá cổ phần bán được:                                              148.101.030.000 đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106