VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh

08:00 29/06/2016

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh

Thời gian đấu giá 29/06/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh
Giá trúng cao nhất 40.000,00
Giá trúng thấp nhất 23.000,00
Giá trung bình 23.665,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 5.000.000,00
Giá đặt cao nhất 40.000,00
Giá đặt thấp nhất 23.000,00
KL đặt cao nhất 1.500.000,00
KL đặt thấp nhất 100,00
Tổng số NĐT trúng giá 62,00
Tổng số tổ chức trúng giá 3,00
Tổng số giá trị trúng giá 118.322.650.000,00

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106