VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Phương Đông

16:00 07/09/2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Ngày 06/09/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  tổ chức đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại Phương Đông có kết quả như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức sở hữu: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông.
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              1.476.124cổ phần
 • Mệnh giá:                                                                                 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                         18.876 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  4

Trong đó:        Tổ chức: 0                   Cá nhân: 4

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                2.954.748 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        4
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                             2.954.748 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                          1.476.124 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                         500 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                              22.200 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                             19.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                   22.200 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                                  20.500 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                                 20.501 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                      1.476.124cổ phần
 • Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:              0 cổ phần
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                      2 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 0                   Cá nhân: 2

 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                            30.262.492.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/ket-qua-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106