VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo kết quả Đấu giá Cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương được tổ chức vào ngày 10/01/2020

09:00 10/01/2020

THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG 
 ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 10/01/2020

Ngày 10/01/2020, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau:  
Kết quả đấu giá
–    Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương 
1.     Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                            1.498.680 cổ phần
2.     Mệnh giá:                                                                           10.000 đồng/cổ phần
3.     Giá khởi điểm:                                                                    20.204 đồng/cổ phần
4.     Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:       3
      Trong đó:                  Tổ chức: 0     Cá nhân: 3
5.     Tổng khối lượng đăng ký mua:                                          3.748.680 cổ phần
6.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                             3
7.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                       3.748.680 cổ phần
8.     Khối lượng đặt cao nhất:                                                    1.498.680 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                       550.000 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất:                                                          20.215 đồng/cổ phần
11.    Giá đặt mua thấp nhất:                                                      20.204 đồng/cổ phần
12.    Giá đấu thành công cao nhất:                                           20.215 đồng/cổ phần
13.    Giá đấu thành công thấp nhất:                                          20.215 đồng/cổ phần
14.    Giá đấu thành công bình quân:                                         20.215 đồng/cổ phần
15.    Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                           1
      Trong đó:                Tổ chức: 0     Cá nhân: 1
16.    Tổng số lượng cổ phần bán được:                                   1.498.680 cổ phần
      Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:        0 cổ phần
17.    Tổng trị giá cổ phần bán được:                                        30.295.816.200 đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106