VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo không tổ chức chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa tại Quỹ tín dụng Nhân dân Chợ Lớn

08:00 19/09/2019

THÔNG BÁO

KHÔNG TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHỢ LỚN

Tính đến thời điểm 16h00 ngày 18/09/2019 là thời điểm kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh mua phần vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa tại Quỹ tín dụng Nhân dân Chợ Lớn, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký.

Theo Khoản 2, Điều 14 Quy chế chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Quỹ tín dụng Nhân dân Chợ Lớn do Công ty Kỳ Hòa nắm giữ, ASC xin thông báo về việc không tổ chức chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Chợ Lớn do không đủ điều kiện để tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh.

Xin trân trọng thông báo.  

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106