VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Sông Đà 7

14:00 31/05/2018

THÔNG BÁO

Về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Sông Đà 7

Ngày 25/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của CTCP Sông Đà 7 như sau: 

Thông tin niêm yết cổ phiếu:

 • Tên doanh nghiệp: CTCP Sông Đà 7
 • Tên tiếng Anh: SONG DA 7 JOINT STOCK COMPANY
 • Tên viết tắt: SONG DA 7
 • Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, thủy lợi, thủy điện, công trình cấp thoát nước; Xây dựng đường dây và trạm biến áp điện; Kinh doanh vận tải;….
 • Vốn điều lệ: 106.000.000.000 đồng;
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: SD7
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 • Số lượng CP niêm yết: 10.600.000 cổ phiếu
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 106.000.000.000 đồng
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (01/06/2018): 3.000 đồng/cổ phần
 • Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/_ 40% so với giá tham chiếu

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106