VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

11:00 13/06/2018

THÔNG BÁO

Về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Ngày 08/06/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chính thức niêm yết như sau: 

1.         Thông tin niêm yết cổ phiếu:

 • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
 • Tên tiếng Anh: Viet Tien Son Real Estate Holding Company
 • Tên viết tắt: VTSRE.,HC
 • Địa chỉ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu Dân cư phía đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản….
 • Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng;
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: AAV
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 • Số lượng CP niêm yết: 12.500.000 cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 125.000.000.000 đồng
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (25/06/2018): 12.200 đồng


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty :

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần3,850,42
– Hệ số thanh toán nhanhLần3,300,40
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,520,52
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần1,091,09
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoVòng28,0925,45
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần44,8344,20
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%9,096,72
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%13,616,21
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%4,082,97
-Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%11,458,23

Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 hợp nhất kiểm toán của Công ty

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/719

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106