VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về cuộc đấu giá bán của phần của Công ty Cổ phần Du lịch Bạc Liêu

08:00 15/01/2016

 Thông báo về cuộc đấu giá bán của phần của Công ty Cổ phần Du lịch Bạc Liêu

Lúc 16h00 ngày 14/01/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Bạc Liêu do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 19 Quyết định số 348/QĐ-ASC ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Bạc Liêu do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Thông tin chi tiết: Vui lòng xem file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106