VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

11:00 13/06/2018

THÔNG BÁO

Về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

Ngày 05/06/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc Công ty Cổ Bông Bạch Tuyết chính thức niêm yết như sau: 

1.         Thông tin niêm yết cổ phiếu:

 • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
 • Tên tiếng Anh: Bach Tuyet Cotton Corporation
 • Tên viết tắt: BBT
 • Địa chỉ: 550 Âu cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh bông, băng, gạc y tế, các sản phẩm khác từ bông băng, gạc, vật tư y tế tiêu hao và trang thiết bị y tế….
 • Vốn điều lệ: 68.400.000.000 đồng;
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: BBT
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 • Số lượng CP niêm yết: 6.840.000 cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 68.400.000.000 đồng
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (12/06/2018): 2.300 đồng


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty :

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,580,80
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,460,61
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%97,4884,06
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%3868,91527,24
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoVòng4,374,38
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnVòng0,890,94
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%18,3315,39
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%154,29
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%16,2514,41
-Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%17,4316,79

Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 hợp nhất kiểm toán của Công ty

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/719

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106