VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về việc chào bán CP lần đầu ra công chúng Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

15:00 09/08/2018

THÔNG BÁO

về việc chào bán CP lần đầu ra công chúng Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Ngày 08/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán  cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV:   

1.         Thông tin đấu giá

– Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH MTV 
– Địa chỉ:   Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
– Ngành nghề kinh:  Kinh doanh vận tải biển, khai thác cảng biển, dịch vụ hàng hải …;
– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 14.046.058.000.000 đồng;
– Số lượng CP: 1.404.605.800 cổ phần;
Trong đó:
– Cổ phần nhà nước: 912.993.770 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ;
– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 2.293.900 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ;
– Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn: 500.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ;
– Cổ phần bán đấu giá công khai: 488.818.130 cổ phần, chiếm 34,80% vốn điều lệ;
– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:
  + Thời gian: Từ 8h00 ngày 08/08/2018 đến 15h30 ngày 28/08/2018; 
  + Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  + Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 31/08/2018; 
  + Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
– Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 8h30 ngày 05/09/2018 tại SGDCK Hà Nội;

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106