VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc đấu giá bán CP của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) do Vietcombank sở hữu

09:00 09/08/2018

THÔNG BÁO

về việc đấu giá bán CP của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) do Vietcombank sở hữu

Ngày 07/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bán đấu giá cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) : 

1.         Thông tin đấu giá

 • Tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương (Vietcombank)
 • Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB)
 • Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn …
 • Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 1.476.124 cổ phần;
 • Giá khởi điểm: 18.876 đồng/cổ phần
 • Thời gian đăng ký đấu giá và nộp tiền cọc: từ 08h00 09/08/2018 đến 15h30 ngày 29/08/2018
 • Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 04/09/2018
 • Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 10h00 ngày 06/09/2018 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2018 đến 16h00 ngày 13/09/2018
 • Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 10/9/2018 đến 13/9/2018


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Vốn tự có   
– Vốn điều lệ (triệu đồng)Triệu đồng4.000.0005.000.000
– Tỷ lệ an toàn vốn%11,06%11,6%
2. Chỉ tiêu về chất lượng tài sản   
– Tỷ lệ nợ xấu%1,5%1,5%
– (Số dư cho vay+ ứng trước khách hàng + các khoản cho vay các TCTD)/ tổng tài sản%63,9%58,2%
– Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng%93,9%93,4%
3. Kết quả hoạt động kinh doanh   
– Lợi nhuận trước thuế/ VCSH bình quân%10,5%20,1%
– Thu nhập dịch vụ/ Tổng thu nhập%3,0%3,9%
– Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/ Lợi nhuận trước thuế%20,2%19,1%
4. Khả năng thanh toán   
– Khả năng thanh toán ngay%20,4%21,6%
– Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn%47,3%40,3%

Nguồn: Bản cáo bạch chào bán cổ phần của Vietcombank

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106