VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về việc đấu giá bán CP của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu

17:00 21/05/2018

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá bán CP của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu

Ngày 21/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP như sau: 

1.         Thông tin đấu giá

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
 • Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng…
 • Vốn điều lệ: 217.359.000.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 20.563.400 cổ phần, chiếm 94,61% vốn điều lệ;
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 • Bước giá: 100 đồng;
 • Bước khối: 100 cổ phần;
 • Giá khởi điểm: 13.300 đồng/cổ phần;
 • Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 21/05/2018 đến 15h30 ngày 11/06/2018;

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 14/06/2018;

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 08h30 ngày 18/06/2018 tại SGDCK Hà Nội;


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,051,03
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,700,78
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%88,5890,08
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%775,54908,25
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%1,060,29
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%7,182,89
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%0,820,29
-Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%-0,360,26
-Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ%10,533,57
-Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng1.053,34357,05

Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của công ty

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106