VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về việc đấu giá bán CP lần đầu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

15:00 31/05/2018

THÔNG BÁO

về việc đấu giá bán CP lần đầu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Ngày 31/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương như sau: 

1.         Thông tin đấu giá

 • Tổ chức phát hành: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
 • Địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hòa, Tp Hải Dương.
 • Ngành nghề kinh doanh: Tổ chức thực hiện đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới tham gia giao thông; ….
 • Vốn điều lệ: 61.649.440.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 1.458.710 cổphần, chiếm 23,66% vốn điều lệ;
 • Số lượng Cp người nước ngoài được phép mua: 1.458.710 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 • Bước giá: 100 đồng;
 • Bước khối: 100 cổ phần;
 • Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 31/05/2018 đến 15h30 ngày 21/06/2018;

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 26/06/2018;

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 8h30 ngày 28/06/2018 tại SGDCK Hà Nội;
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106