VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc đấu giá CP của Công ty Cổ phần Giao thông Long An do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Long An nắm giữ

17:00 10/05/2018

THÔNG BÁO

về việc đấu giá CP của Công ty Cổ phần Giao thông Long An do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Long An nắm giữ

Ngày 07/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Giao thông Long An như sau: 

1.         Thông tin đấu giá

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Long An
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Giao thông Long An
 • Địa chỉ: Số 10, Quốc lộ 1, Phường 5, TP. Tân An, Tỉnh Long An
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh nước sạch; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây dựng nhà các loại; ….
 • Vốn điều lệ: 18.468.909.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 1.210.491 cổphần, chiếm 65,54% vốn điều lệ;
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 • Bước giá: 100 đồng;
 • Bước khối: 100 cổ phần;
 • Giá khởi điểm: 15.044 đồng/cổ phần;
 • Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 12/04/2018 đến 16h00 ngày 03/05/2018;

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 09/05/2018;

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 09h00 ngày 11/05/2018 tại SGDCK TP.HCM;


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20152016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,391,36
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,830,78
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,710,68
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%2,412,13
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần1,51,8
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,680,74
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%0,020,07
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,050,16
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%0,0140,052
-Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%(0,64)(1,51)
-Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng517

Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 của công ty

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/NewsByCat/96029cf2-00ed-d042-ad0f-5d2d6a31a09e?rid=1294544608&fid=307ac20ac063439298f67ee7e2b5c48e

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106