VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc đấu giá CP của Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

07:00 25/01/2018

Kính gửi Quý Khách hàng,

ASC thông báo về việc đấu giá CP của Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

1.  Thông tin doanh nghiệp
•    Tên tổ chức phát hành cổ phần: TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV
•    Địa chỉ:   Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
•    Vốn điều lệ: 10.342.295.000.000 đồng
•    Số lượng CP đấu giá: 206.845.900 cổ phần
•    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
•    Giá khởi điểm: 13.400 đồng/cổ phần
•    Điều kiện tham dự đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu và nộp đúng thời hạn theo quy định; Nộp đủ tiền đặt cọc là 10% tổng giá trị cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm trong thời hạn đăng ký như quy định; Đảm bảo đủ điều kiện tham gia đầu tư, đấu giá mua cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá

Chỉ tiêu

ĐVT

2014

2015

2016

30/6/2017

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

 

 

 

 

 

– Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

1,24

1,73

1,92

1,93

– Hệ số thanh toán nhanh

Lần

16,73

49,14

72,92

125,41

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

 

 

 

 

 

– Hệ số nợ/Tổng tài sản

%

81%

58%

52%

52%

– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

%

416%

136%

109%

107%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

 

 

 

 

 

– Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

18,0

14,8

18,6

9,1

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

 

 

 

 

 

– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

1,1%

0,5%

1,1%

0,5%

– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

%

8,4%

1,0%

2,2%

0,5%

– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

%

1,6%

0,4%

1,0%

0,2%

– Hệ số lợi nhuận từ HĐSXKD/DTT

%

1,1%

0,8%

1,5%

0,6%

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106