VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng Công ty mẹ – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)

07:00 13/02/2016

Kính gửi Quý Khách hàng, 

Sở GDCK HN thông báo tìm đại lý đấu giá bán CP lần đầu ra công chúng Công ty mẹ – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) như sau:
•    Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty mẹ – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội;
•    Địa chỉ:   Số 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
•    Ngành nghề kinh doanh:  Bán buôn thực phẩm; bán buôn đồ uống; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

•    Vốn điều lệ: 2.200.000.000.000 đồng;
•    Số lượng CP đấu giá: 75.926.000 cổ phần

•    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ;

•    Cổ phần bán đấu giá công khai: 75.926.000 cổ phần, chiếm 34,51 % vốn điều lệ;

•    Cổ phần bán đấu giá công khai: 75.926.000 cổ phần, chiếm 34,51 % vốn điều lệ

•    Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 143.000.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ;
•    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
•    Bước giá: 100 đồng
•    Bước khối: 100 cổ phần
•    Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
•    Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá

Chỉ tiêuĐVT20142015201630/6/2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,241,731,921,93
– Hệ số thanh toán nhanhLần16,7349,1472,92125,41
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%81%58%52%52%
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%416%136%109%107%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     
– Vòng quay hàng tồn khoVòng18,014,818,69,1
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%1,1%0,5%1,1%0,5%
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%8,4%1,0%2,2%0,5%
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%1,6%0,4%1,0%0,2%
– Hệ số lợi nhuận từ HĐSXKD/DTT%1,1%0,8%1,5%0,6%
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106