VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV (Protrade Corp)

07:00 27/02/2018

Ngày 13/02/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương –  TNHH MTV (Protrade Corp) như sau: 

1.         Thông tin đấu giá

–      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương –  TNHH MTV

–      Địa chỉ:   A128 đường 3-2, KP Đông Tư; P.Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.

–      Ngành nghề kinh doanh:  Trồng các loại cây ăn trái, điều, cao su, cà phê, cây chè, cây lâu năm, rau, hoa và cây cảnh; chăn nuôi trâu,bò; khai thác gỗ; nuôi trồng thủy sản.

–      Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng;

–      Số lượng CP đấu giá: 30.000.000 cổ phần; trong đó:

+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 272.600 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ;

+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 119.727.400 cổ phần, chiếm 39,91% vốn điều lệ;

+ Cổ phần bán đấu giá công khai: 30.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ;

–      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

–      Bước giá: 100 đồng;

–      Bước khối: 100 cổ phần;

–      Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần;

–      Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 02/03/2018 đến 16h00 ngày 20/03/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

–      Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 26/03/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;

–      Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 09h00 ngày 28/03/2018 tại SGDCK thành phố Hồ Chí Minh;


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20142015201609/2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,690,700,600,43
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,690,690,540,36
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%59%57%62%54%
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%1,45%1,32%1,62%1,18%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     
– Vòng quay hàng tồn khoVòng18,014,818,69,1
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%64%19%24%67%
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%22,77%11,92%14,82%15,19%
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%7,37%4,97%5,66%6,96%

Nguồn: BCTC riêng đã kiểm toán năm 2013-2016, BCTC 9 tháng 2017 do Tổng Công ty tự lập

Thông tin chi tiết tại: https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106