VN-INDEX 1.223,69 -4,68/-0,38%  | 
HNX-INDEX 313,90 -1,54/-0,49%  | 
UPCOM-INDEX 94,94 -0,95/-0,99%  | 
VN30 1.269,91 -9,64/-0,75%

Thông báo về việc ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty CP Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế

16:00 19/07/2018

THÔNG BÁO

Về việc ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế

Ngày 19/07/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc Công ty CP Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế chính thức niêm yết như sau: 

1.         Thông tin niêm yết cổ phiếu:

 • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế
 • Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Water Supply Joint Stock Company
 • Tên viết tắt: HueWaco
 • Địa chỉ: Số 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Bán buôn đồ uống; Sản phẩm khác bằng kim loại, nhựa;….
 • Vốn điều lệ: 876.000.000.000 đồng;
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: HWS
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 • Số lượng CP niêm yết: 87.600.000 cổ phiếu
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 876.000.000.000 đồng
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (27/07/2018): 10.700đồng/ cổ phiếu

2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,631,42
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,531,27
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%55,2533,32
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%123,4649,96
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần4,296,85
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,390,35
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%4,6611,77
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%3,477,29
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%1,824,10
-Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%6,2515,56

                                                     Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của công ty
 

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-up-hnx.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106