VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinhomes

09:00 15/05/2018

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinhomes

Ngày 08/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ Vinhomes như sau: 

1.         Thông tin niêm yết cổ phiếu:

 • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vinhomes
 • Tên tiếng Anh: VINHOMES JOINT STOCK COMPANY
 • Tên viết tắt: VINHOMES.,JSC
 • Địa chỉ: Số 458, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản….
 • Vốn điều lệ: 26.796.115.500.000 đồng;
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: VHM
 • Mã ISIN: VN000000VHM0
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 • Số lượng CP: 2.679.611.550 cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 26.796.115.500.000 đồng
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (17/05/2018): 92.100 đồng


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty :

Chỉ tiêuĐVT2016201723/02/2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,611,31,3
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,30,80,72
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,750,800,62
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%2,934,071,64
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
– Vòng quay hàng tồn khoVòng0,930,80,18
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,360,340,08
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%19,6810,2338,06
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%58,8030,9611,49
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%7,033,523,13
-Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%23,6415,3842,98

Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC hợp nhất kiểm toán giữa niên độ tại ngày 23/02/2018 của Công ty

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/719

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106