VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam(Techcombank)

14:00 31/05/2018

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam(Techcombank)

Ngày 22/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam như sau: 

Thông tin niêm yết cổ phiếu:

 • Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank
 • Tên viết tắt: TECHCOMBANK
 • Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ tài chính, hoạt động trung gian tiền tệ
 • Vốn điều lệ: 11.655.307.200.000 đồng;
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: TCB
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 • Số lượng CP niêm yết: 1.165.530.720 cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 11.655.307.200.000 đồng
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (04/06/2018): 128.000 đồng/cổ phần
 • Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/_ 20% so với giá tham chiếu

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106