VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

09:00 07/05/2019

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Ngày 07/05/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP như sau: 

Thông tin niêm yết cổ phiếu:

 • Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
 • Tên tiếng Anh: VIETNAM AIRLINES JSC
 • Tên viết tắt: VIETNAM AIRLINES
 • Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP.HÀ Nội.
 • Ngành nghề kinh doanh: Hàng Không
 • Vốn điều lệ: 14.182.908.470.000 đồng;
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: HVN
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 • Số lượng CP niêm yết: 14.182.908.470.000 cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 14.182.908.470.000 đồng
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (04/06/2018): 40.600 đồng/cổ phần
 • Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/_ 20% so với giá tham chiếu

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106