VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông tin kết quả đăng ký đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 610

08:00 16/10/2015

Thông tin kết quả đăng ký đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 610


 Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán ASC xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần Xây Dựng Công trình Giao thông 610 thuộc sở hữu của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 – Công ty cổ phần (CIENCO 6) đến thời điểm 16h00, ngày 15/10/2015 như sau: 

1. Tên doanh nghiệp có cổ phần đấu giá: Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 610 

2. Địa chỉ: 968 Quốc Lộ 1A, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp. HCM. 

3. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng. 

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 755.630 cổ phần 

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư 
Trong đó: Tổ chức: 0 Nhà đầu tư Cá nhân: 02 Nhà đầu tư 

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 805.630 cổ phần 
Trong đó: Tổ chức: 0 CP Cá nhân: 805.630 cổ phần. 

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: 
Tại ASC: Chậm nhất 16h00 phút ngày 20/10/2015. 
Tại CIENCO 6: Từ 08h30 đến 09h00 ngày 21/10/2015. 

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 21/10/2015 tại: 
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6.
Công ty cổ phần 127, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106