VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Xác định ngày giao dịch không hưởng quyền

08:00 29/12/2015

Theo Thông báo số 1250/TB-SGDHCM ngày 28/12/2015 về việc xác định ngày giao dịch không hưởng quyền, đối với các Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trên SGDCK TP.HCM có ngày đăng ký cuối cùng từ ngày 06/01/2016 trở đi, ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày giao dịch liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Khách hàng 08.38 274 185   

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106